ru kz

Лучшие профессионалы стоматологической службы Казахстана

 
     
      «Қазақстанның стоматология қызметінің үздік кәсіпқойлары» энциклопедиялық жинақ оқырмандарды Қазақстан Республикасының стоматологиялық денсаулық сақтау саласының көрнекті өкілдерінің өмірбаяндарымен және аталмыш дәрігерлер туралы эсселермен таныстырады.
     Энциклопедияны жинақтауда баспа ісінде еңбек етіп жүрген көптеген адамдардың еңбегі зор. Жинақты жасауға біршама интеллектуалды және техникалық ресурстар тартылды. Кітап қарапайым халыққа түсінікті әрі тілге жеңіл түрде жазылған. Энциклопедияны жинақтаудың басты мақсаты еліміздің стоматология саласындағы қолжетімді әрі сапалы мамандармен танысып, үздік дәрігерлердің қызметіне қанық болу. Әрі болашақ мамандығына таңдау жасап жүрген медициналық колледждер мен жоғарғы оқу орнының студенттері үшін медицина саласының тіс дәрігері, жақ хиругы, стоматолог мамандығы туралы толыққанды түсінік беріп, дәрігерлік қызметтің жауапкершілік екендігін түсінуге мүмкіндік береді.
     Біздің басылым денсаулық сақтау саласында қызмет ететін жандар үшін еңбек жолына қарасты жазылған мемуарлық кітап іспеттес, тамаша естелік сыйлық болмақ.

     Энциклопедический сборник «Лучшие профессионалы стоматологической службы Казахстана» ознакомит читателя с биографиями ярких представителей сектора стоматологии здравоохранения РК, и очерками об этих медиках.
     Для создания сборника задействовано много ресурсов, интеллектуальных, технических. Это высокий труд нескольких десятков людей, работающих в издательском деле.
     Написанная доступным, понятным языком, книга будет полезной, как для рядового читателя, ведь, известно, что любой из нас мечтает пользоваться услугами только самого лучшего врача, так и для учащихся медицинских колледжей и вузов. Для получения ими весомых представлений о профессии стоматолога, челюстного хирурга, зубного техника, а также для понимания всей ответственности работы врача.
     Также наше издание станет прекрасным сувенирным подарком для тех, кто работает в системе здравоохранения.
10 июнь 2022 г. 149